F - Malawi - Fie

Fie Faxoe
19 år
Arbetade som volontär på Action Aid Malawi

Vad har gjort störst intryck på dig? 

- Det sätt man är kvinna på. Både rollfördelningen hos min värdfamilj, men också hur kvinnor blir behandlade mer generellt. Därför gjorde det stort intryck att möta några kvinnor, som verkligen förhöjde min kunskap om kvinnors rättigheter ute på landsbygden.

Startade du ett eget projekt?

- Vi startade en tjejgrupp för att få lite mer girl power, då vi var överraskade över att mång a tjejer inte var medvetna om att många saker kan ändras. På folkhögskolan i Kenya fick vi många bra redskap som vi har använt oss av till alla möten vi hade. Vi hade behov att lära känna dessa tjejer för att se vad det betyder att var ung i Malawi i en vardag som är så långt från vår egna.

Vad var det bästa?

- Jag har aldrig någonsin lär så mycket på så kort tid – varje dag! Jag har reflekterat över alla de olika människorna jag har mött och det gav mig – utan att låta alldeles för självupptagen – riktigt mycket på mitt personliga konto. Dessutom har jag delat vistelsen med Signe, vilket var enormt häftigt.