F-El-Salvador Daniel Kruhøffer

Daniel Kruhøffer
19 år
Jobbade på en skola i El Salvador

Varför valde du att resa utomlands som volontär?
-Jag har alltid velat resa och tänkte att det skulle vara kul att kombinera det med att hjälpa andra och komma nära en främmande kultur. Jag ville gärna till Mellanamerika så jag valde El Salvador. Nu saknar jag den lugna livsstilen!

Vad arbetade du med?
-Jag undervisade gymnasie-elever på en skola med elever mellan 15 och 20 år gamla. De två första veckorna undervisade jag ensam då den lokala läraren var sjuk. Det var rätt utmanande men eleverna pratade bättre engelska än jag hade trott. 

Vad gjorde du på fritiden?
-Det varierade mycket. På vardagarna låg jag ofta i en hängmatta och läste och spelade mycket fotboll med barnen i familjen och lärde mig snabbt att prata med den. Jag spenderade en vecka i Guatemala med mina vänner från folkhögskolan.