Om Global Contact

Global Contact är ett reseprogram inom ActionAid International. Det är ett icke-vinstdrivande program som varje år skickar 800 unga och vuxna ut i världen för att arbeta med ActionAid Internationals mission om att bekämpa orättvisor och den globala fattigdomen.

ActionAid hjälper världens fattigaste med att själv kämpa för sina rättigheter och bryta strukturer som håller dem fast i svält och fattigdom. Det kräver mer än en solsemester på Zanzibars stränder eller ett par veckor i Indien med resehandbokens tre-i-topp sevärdheter, för den vanliga priviligierade svensken att förstå den globala verkligheten. 

Väljer du att resa med Global Contact, väljer du att resa djupare in i en främmande kultur och närmare de människor som bor i landet. I det personliga mötet du kommer in bak facaden bortom de ofta onyanserade historier som medierna berättar om utvecklingsländerna.

Efter att ha arbetat som volontär kommer du garanterat hem med ryggsäcken full av upplevelser som gett dig en mer nyanserad förståelse för hur världen fungerar. Du kommer att ha gjort en skillnad för de människor du mött, medan du var i en annan kultur. Men allra viktigast; du kommer att ha nytta av den kunskap du tar med dig hem, för att också i framtiden kunna hjälpa och påverka. 

Vi förbereder dig

Att Global Contact är ett icke-vinstdrivande resprogram betyder, att målet inte är att tjäna pengar, utan att förmedla det personliga mötet mellan dig som resande och de människor du kommer att möta, bo hos och arbeta tillsammans med. 

En viktig del av resan är du är väl förberedd för de utmaningar du kommer att möta och projekt du kommer att arbeta med. Därför skall alla volontärer delta i introduktionsdagar i Köpenhamn och fyra veckor på en global folkhögskola utomlands.

Lång tradition och expertis

Mellemfolkeligt Samvirke (MS), som utanför Danmark är ActionAid Denmark, har nästan 70 års erfarenhet med utvecklingsarbete. Global Contacts verksamhet vilar på en lång tradition av frivilligarbete och önskan om att påverka orättvisor. Det började 1946 med "work camp" i Europa med volontärer från olika länder. Aktiviteterna växte och år 2000 bildades MS Travels. 2006 utvecklades reseaktiviteterna ännu mer och verksamheten fick sitt nuvarande namn: Global Contact. 

Varje år skickar Global Contact kring 800 unga och vuxna från de Nordiska länderna ut i världen. Vill du följa med i år?

 

Kontakta oss


Telefon: +45 77 310 022
Email: globalcontact@ms.dk 
Nödtelefon: (+45) 2989 7731

Privatlivspolitik

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.